SOMTO er en liten organisasjon som kan garantere at hver eneste krone vi får inn går uavkortet til formålet og altså ikke til administrasjonskostnader. Midlene sikrer drift av barneskolen Childrock School som tilbyr gratis mat og grunnskoleutdanning for barn som lever i Mukuruslummen i Nairobi, samt sender barn som har fullført Childrock School videre til våre samarbeids-High Schools der de kan leve og lære i trygge omgivelser

Som fadder kan man bidra på akkurat den måten man ønsker og har muligheten til. Det er imidlertid spesielt tre behov vi ønsker å dekke via fadderordningen, og den er derfor delt inn i de tre følgende mulighetene:

Matfadder:

For flere av barna er maten de får servert på skolen det eneste de spiser i løpet av en dag. De aller fleste vil ikke få i seg nok næring dersom de ikke får hjelp utenfor familien, og hvis barna ikke får mat på skolen tvinges de til å bruke tiden sin på å skaffe mat på andre måter. Dette medfører at de er i stor fare for å bli involvert i tyveri, barnearbeid og prostitusjon. Barnas helse og trygghet er derfor det viktigste argumentet for å forsøke å gi dem et balansert kosthold på skolen.

Lærerfadder:

Uten noen som kan undervise barna vil det ikke være noe utdanningstilbud. Kvaliteten og kontinuiteten i lærerstaben er av stor betydning for barnas utbytte av å være på skolen og vi ser derfor viktigheten av å holde på gode lærere. Childrock etterstreber å opprettholde minst like høyt nivå på undervisningen som det man finner på offentlige skoler, slik at elevene ved skolen stiller sterkt ved nasjonale eksamener. Et ledd i dette arbeidet er å holde så godt som all undervisning og annen kommunikasjon på engelsk, for å bidra til at barna senere kan utmerke seg med gode engelskkunnskaper. På denne måten forsøker man å øke barnas muigheter til å kunne bli utvalgt til å få offentlige stipend, eller få innpass i andre sponsorordninger. I slutten av 8. klasse avlegger alle elevene en nasjonal eksamen (KCPE - Kenyan Certificate of Primary Education) som i stor grad avgjør muligheten til videre utdanning. For å gi barna et best mulig grunnlag for å kunne gjøre det bra på denne eksamenen trengs det flinke og dedikerte lærere. Det krever imidlertid mye å være lærer på fulltid uten lønn, og dette medfører mye utskiftninger og tidvis mangel på lærere. Å kunne kompensere lærerne for å stille opp er derfor en svært viktig investering i barnas utdannelse.

High school-fadder:

High School-fadderordningen retter seg mot elever som har fullført 8. klasse og gjennomført de nasjonale prøvene ved Childrock School. Childrock School har per i dag ikke kapasitet til og er ikke registrert som utdanningsinstitusjon utover grunnskolenivå, og har dermed ikke mulighet til å gi elevene sine videregående utdannelse.

Barna fullfører nurmalt grunnskolen når de er 14 år gamle, og selv om det å ha grunnskoleutdanning gir dem et godt grunnlag, er det få muligheter som er tilgjengelig for dem på dette tidspunktet. Dette medfører blandt annet at mange står i fare for å bli involvert i kriminalitet, barnearbeid og prostitusjon. Jentene er spesielt sårbare, da deres familier ofte ikke ser noen annen utveie enn å gifte dem bort. Få familier ønsker dette for jentene sine, men det er en måte de kan sikre seg at en annen familie (mannnens) vil brødfø henne, og det er også tradisjon at brudens familie får gaver som skal symbolisere hvor mye brudgommen verdsetter sin brud. High School-fadderordningen vår har derfor spesielt rettet seg mot jenter og Childrock Initiative jobber hele tiden med å fange opp hvem som står i fare for å bli dratt inn i voksenlivet alt for tidlig. Dette vil imidlertid ikke si at vi utelukker at gutter kan få faddere. Sårbarhetsvurderingen slåes sammen med en generell vurdering av hvorvidt barnets familie selv er i stand til å forsørge barnet sitt. Foruten dette må også barnets prestasjon på den avsluttende nasjonale prøven legges til grunn fordi karakterene her avgjør om og hvor barnet får mulighet til å gå videre på skole.

Ved å bli High School-fadder sikrer du at fadderbarnet ditt får et trygt sted å leve, kvalitetsutdanning, tre måltider om dagen, transport til og fra skolen i ferier, tilgang til hlsetjensester via skolen samt dekket skoleuniform og andre nødvendige innkjøp for skolegangen. Du som fadder får følge ditt fadderbarn personlig og mottar bilder av og brev fra dette tre ganger i året, i tillegg til barnets karakterutskrift.


Dette koster de forskjellige fadderordningene:

Personlig fadderbarn på High School - 600kr/mnd
For 600kr/mnd kan du sikre at et barn kommer seg bort fra slummen, får utdanning og kan leve i trygge omgivelser på en utvalgt High School. Barnet får et trygt sted å leve, kvalitetsutdanning, tre måltider om dagen, transport til og fra skolen i ferier, tilgang på helsetjenester via skolen samt dekket skoleuniform og andre nødvendige innkjøp. Fadderen får følge sitt fadderbarn personlig med bilder av og brev fra dette tre ganger i året, sammen med barnets karakterutskrift. Når man blir High School fadder forplikter man seg til å støtte sitt fadderbarn gjennom de 4 årene High School utdanningen varer, slik at alle barn som kommer inn i programmet er sikret å få fullføre utdanningen sin. Etter 4 år er gått kan fadderen også velge å støtte sitt fadderbarn til videre utdanning eller entreprenørskap.

Fadder for lærere på Childrock School - 500kr/mnd - betales fullt i Januar
Childrock School er etablert og drives av fantastiske frivillige med lokal tilknytning. Historisk har mange frivillige holdt hjulene i gang på skolen, men for å sikre kvalitet og kontinuitet i tilbudet som gis, ønsker vi å holde på dyktige lærere som ikke drar videre etter kort tid. 500/kr i mnd er nok til å lønne en lærer nok til at han eller hun kan leve av jobben. Dette vil sikre at skolen kan ansette lærere og ikke være avhengig av frivillig arbeid.

Matfadder for barna på Childrock School - Varierende beløp
Childrock School tilbyr elevene sine mat på skolen, og for mange av barna er dette den eneste maten de spiser i løpet av en dag.

Lunsj-fadder - 300kr/mnd
Sikrer lunsj for en hel skoleklasse (i gjennomsnitt 30 elever) i en hel måned. Dette betyr altså gjennomsnittlig 900 porsjoner lunsj hver mnd. Lunsj er for mange av barna hovedmåltidet for dagen og det aller viktigste skolen kan gjøre for å sikre at barna ikke er underernærte.

Frokost-fadder - 200kr/mnd
Sikrer frokost for en hel skoleklasse (i gjennomsnitt 30 elever) i en hel måned. Dette betyr altså gjennomsnittlig 900 porsjoner frokost hver mnd. Frokosten er veldig viktig for at barna skal ha energi til å gjøre en innsats på skolen og ellers i hverdagen, For mange er det også det første måltidet etter lunsj dagen før.

Frukt-fadder - 100kr/mnd
Sikrer en halv frukt til alle elevene i en hel skoleklasse (i gjennomsnitt 30 elever) i en hel måned. Dette betyr altså gjennomsnittlig 900 porsjoner frukt hver mnd. Ved å legge inn en ekstra halv frukt i det daglige kostholdet til barna får de i seg livsviktige vitaminer som kan hindre feilernæring.