Hvordan bli fadder:

Matfadder:

 • Opprett månedlig trekk i nettbank med valgfritt beløp (se eksempler nedenfor)
 • Merk overføringene "Matfadder"
 • 100kr er nok til 900 porsjoner frukt
 • 200kr er nok til 900 porsjoner frokost
 • 300kr er nok til 900 porsjoner lunsj
 • 600kr dekker derfor frokost, lunsj og frukt for en hel skoleklasse en hel måned.
 • Ved innkjøp prioriteres lunsj, så frokost og deretter frukt
 • Vi håper at faddere som evt må avslutte fadderskapet gir en måneds varsel


Lærerfadder:

 • Opprett månedlig trekk i nettbank med valgfritt beløp
 • 500 kr dekker en månedslønn for en lærer (skolen har 11 lærere)
 • Merk overføringene "Lærerfadder"
 • Vi håper at faddere som evt må avslutte fadderskapet gir en måneds varsel


High School-fadder:

 • Denne fadderordningen kommer med en bindingstid på 4 år og med et fast beløp på 600 kr pr mnd eller 7200 kr/januar. Bindingstiden og det faste beløpet er for å sikre at alle kostnadene dekkes og at de barna som får begynne på skolen også får fullført utdannelsen.
 • Skolepengene overføres og innkjøp gjøres i januar hvert år. Overføring fra faddere til SOMTO kan imidlertid gjøres på to måter:
  • Alternativ 1: Overfør årsbeløpet (kr 7200) i januar for å få et barn i en spesielt utsatt situasjon ut av slummen og inn på skole umiddelbart. Merk overføringen "Årlig High School-fadder". 
  • Alternativ 2: Opprett månedlig trekk i nettbanken på kr 600 med foretrukket trekkdato den 24. hver måned og merk overføringene med "Månedlig High School-fadder". Du blir da fadder for et barn som begynner på High Scool i januar det påfølgende året.