Somesha Mtoto

Utdann et barn


Stiftelsen SOMTO har som formål å sikre utdanning og trygge levevilkår for underpriviligerte barn i Nairobi, Kenya.

SOMTO ble opprettet av Karoline Aadland, som var ombord i flyet som styrtet i Etiopia 10.mars 2019. Etter familiens ønske, blir SOMTO videreført som en minnestiftelse for å fortsette arbeidet til Karoline.

For mer informasjon, se vår facebook-side.


Siste nytt:


29.05.2019: På den 80. dagen etter den ufattelige tragedien i Etiopia er det et stort lyspunkt i sorgen å kunne meddele at Lotteri- og stiftelsestilsynet nå har godkjent navneendringen til SOMTO, Karoline Aadlands minnestiftelse. Tilsynet har videre godkjent at vi nå også kan engasjere oss i Malawi. Her er den nye formålsparagrafen:

 

«Stiftelsens formål er å yte bistand til barns utvikling, trygghet og skolegang på barneskolen Childrock School i Nairobi, Kenya, derunder å skaffe faddere for High School-utdannelse for utvalgte elever, samt å delta i og utvikle andre støtteprogrammer i Kenya og Malawi.»

 

Styret takker ydmykt for alle gaver, donasjoner og bidrag som fortsetter å komme inn. Det er fantastisk å registrere at så mange støtter SOMTO og ønsker å engasjere seg i vårt arbeid for å videreføre og utvikle Karolines livsprosjekt.  Sammen med godkjennelsen fra tilsynet gir det oss i styret stor inspirasjon til jobbe for SOMTO, Karoline Aadlands minnestiftelse og hvert eneste barn i Afrika den kan gjøre en forskjell for.

Org nr 818 366 272